Comptadors

Disposem de diferents marques i models de comptadors d’impulsos, per controlar tant el cabal d’aigua com també els litres de fertilitzant que volem aplicar al nostre cultiu