Programació

Contem amb una experiencia en programació de moduls Logo de Siemens desde l'any 1996